Leden van het LNV Consumentenplatform

In dit document staan korte beschrijvingen van de leden uit het LNV Consumentenplatform (versie van juli 2010). De leden van het Consumentenplatform spreken tijdens de bijeenkomsten op persoonlijke titel.