Mobiliteitsbalans 2010

Als gevolg van de economische crisis hadden automobilisten tien procent minder last van vertraging door files en verkeersdrukte in 2009. De hoeveelheid verkeer op de hoofdwegen nam echter maar met één procent af. Het aantal treinreizigers daalde niet in het afgelopen jaar. Doordat scholieren en studenten naar verhouding meer met het openbaar vervoer reizen, is het spoor minder afhankelijk van zakelijk verkeer. Voor het internationale vervoer waren de gevolgen van de crisis veel groter. Het goederenvervoer kreeg te maken met een ongekend grote daling van twaalf procent. Ook de luchtvaartsector had het zwaar te verduren. Het aantal passagiersbewegingen via Schiphol daalde in 2009 met acht procent. Alleen de regionale luchthavens zaten nog in de lift.

Dit staat in de Mobiliteitsbalans 2010 waarin het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid een overzicht geeft van de stand van zaken van de mobiliteit in Nederland.

De economische crisis blijkt zeer uiteenlopende effecten te hebben gehad op het verkeer en vervoer in Nederland. Door de invloed van internationale ontwikkelingen was het effect op het goederenverkeer en de luchtvaartsector zeer groot. De crisis had nauwelijks effect op de hoeveelheid verkeer en het gebruik van het openbaar vervoer. Daarentegen was het effect op de files aanzienlijk. Een relatief kleine afname van het verkeer ( één procent) heeft blijkbaar een relatief grote afname van de congestie op het hoofdwegennet tot gevolg (10 procent).