Overdrachtsdossier van het ministerie van Verkeer en Waterstaat

Behorend bij protocol van overdracht getekend op 14 oktober 2010.

Dit is het overdrachtsdossier van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Doel van dit dossier is om de nieuwe bewindslieden enerzijds een indruk te geven van de stand van zaken op verschillende dossiers die spelen op het terrein van Verkeer en Waterstaat en anderzijds te schetsen waar de organisatie in hoofdlijnen voor staat.