Rutte spreekt regeringsverklaring uit

Het kabinet zal alles in het werk stellen om Nederland 'sterker, veiliger en welvarender' te maken. Dat zei minister-president Rutte in de regeringsverklaring in de Tweede Kamer.

In de regeringsverklaring presenteerde de minister-president het nieuwe kabinet van VVD en CDA en de belangrijkste plannen voor de komende kabinetsperiode.

Het kabinet weet zich door het gedoogakkoord met de PVV op belangrijke punten van het regeringsbeleid verzekerd van een meerderheid in de Tweede Kamer, aldus Rutte.

Nederland toonaangevend

Minister-president Rutte zei in de verklaring dat er geen enkele reden is om bij de pakken neer te zitten, want 'Nederland heeft alles in huis om toonaangevend te zijn in Europa en de wereld. Nederland is de 16e economie ter wereld, de 5e investeerder, de 2de landbouwexporteur en de 7e handelsnatie. Dát is de kracht van Nederland.'

'Onze optimistische boodschap aan alle Nederlanders is dat we sterker uit de crisis kunnen komen. Dát is wat ons als kabinet in de kern motiveert.'

Hervormingen

Om sterker uit de crisis te komen, zijn wel twee dingen nodig, zei Rutte: 'Snel herstel van de overheidsfinanciën en hervormingen die ons gaan helpen om sterker uit de crisis te komen. We moeten snoeien om te groeien.'

De wereldwijde crisis raakte de Nederlandse overheidsfinanciën hard. Nederland had te maken met forse uitgaven en teruglopende belastinginkomsten. Dat heeft geleid tot een hoge staatsschuld en een hoog tekort op de begroting.

'Het is onze plicht om dit tekort zo snel mogelijk terug te dringen en de rekening niet door te schuiven naar de volgende generaties', aldus Rutte. 'Dat zou onverantwoord zijn. Zeker nu we voor het probleem staan dat door de vergrijzing steeds minder werkende Nederlanders voor steeds meer niet-werkende Nederlanders moeten zorgen.'

Het kabinet neemt daarom forse maatregelen die leiden tot begrotingsevenwicht in 2015. 'We doen dat met maatregelen die de Nederlandse economie dynamischer en sterker maken en die mensen en bedrijven meer ruimte geven.'

Volgens het CPB is op lange termijn € 29 miljard aan structurele bezuinigingen nodig om de overheidsfinanciën weer houdbaar te maken. Het kabinet lost meer dan 80% van dit probleem op, door € 18 miljard in deze kabinetsperiode te bezuinigen, maar bijvoorbeeld ook door de AOW-leeftijd op termijn te verhogen, aldus Rutte.

Om de forse bezuinigingen te realiseren, snijdt het kabinet ook stevig in eigen vlees, aldus Rutte. 'We willen een kleinere en efficiëntere overheid.'

Investeren

Nederland heeft de crisis relatief goed doorstaan, aldus de minister-president. 'Mensen zijn doorgegaan met werken en ondernemen. Nederland moet zich blijven onderscheiden als een innovatieve en veerkrachtige economie', aldus Rutte.

Daarom investeert het kabinet in voorstellen die daarop zijn gericht. 'Beter onderwijs, Vermindering van de regeldruk. Een aantrekkelijk fiscaal klimaat. Meer ruimte voor innovatie en vernieuwing. Meer ruimte voor ondernemersinitiatieven.'

Daarnaast investeert het kabinet in duurzame energie, in wegen en spoor.

Veiligheid en grenzen stellen

Het kabinet neemt verschillende maatregelen op het gebied van immigratie en integratie. Zo moeten mensen hun eigen inburgeringscursus betalen, zo nodig met hulp van het sociale leenstelsel.
Ook wordt de aanpak van overlast, agressie en geweld versterkt, onder andere door te zorgen voor 3.000 extra agenten.

'Dit kabinet gaat mensen kansen bieden, maar ook nadrukkelijk grenzen stellen en handhaven', aldus minister-president Rutte.

Video regeringsverklaring