Uitstelbericht schriftelijke vragen met kenmerk 2010Z14224

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deelt de Tweede Kamer mede dat de schriftelijke vragen van het lid Uitslag over de internationale streektaalconferentie ‘streektaal in zorg’ te Enschede niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord.