Verslag Eurogroep en Ecofin van 18 en 19 oktober 2010

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA S'-GRAVENHAGE

Datum 26 oktober 2010
Betreft Toezending verslag van de Ecofin Raad van 18 en 19 oktober 2010

Ons kenmerk BFB10-1189M

Geachte Voorzitter,

Hierbij zend ik u het verslag van de vergadering van de laatste bijeenkomst van de Van Rompuy werkgroep en de Ecofin Raad van 18 en 19 oktober 2010 te Luxemburg. De voorlopige agenda van de Eurogroep en de Ecofin Raad van 16 en 17 november te Brussel is nog niet bekend.
Kort voor het AO en de Ecofin Raad zal zoals gebruikelijk de geannoteerde agenda aan uw Kamer worden gezonden.

Hoogachtend,

de minister van Financiën
mr. drs. J.C. de Jager