Wijkbezoek Heerlen: 'Ruimte is het probleem niet'

Ruimte is er genoeg in Heerlen. Door de krimp en bevolkingsafname in Limburg zijn er veel woningen leeg komen staan en gesloopt. De vrijgekomen ruimte wordt gebruikt om op een integrale manier de leefbaarheid en de sociale cohesie in de aandachtswijken te bevorderen.

Dat bleek tijdens het wijkbezoek van directeur-generaal Mark Frequin op 25 oktober 2010 aan de aandachtswijk Meezenbroek, Schaersbergerveld en Palemig (MSP) en de 40+ wijk Passart. Het wijkbezoek begint in het gemeenschapshuis De Laurier in de 40+ wijk Passart. De 40+ wijken horen niet tot de 40 aandachtswijken, maar hebben wel vergelijkbare problemen en krijgen daarom ook geld van het Rijk. Vanwege de problemen rond krimp zijn ook Mieke Reyniers, MT-lid Regionale Zaken van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, en Noël Lebens, gedeputeerde van de provincie Limburg, bij het wijkbezoek aanwezig.

Groene zone

Projectleider Annemie Akkermans vertelt over de aanpak van de problemen. Passart heeft te maken met fysieke, sociale, economische en veiligheidsachterstanden. Er zijn veel probleemgezinnen waarin sprake is van huiselijk geweld, schulden en verslavingen. De gemeente, politie, corporatie Woonpunt, welzijnsorganisatie Alcander en de scholen werken samen aan oplossingen en aan het herstel van vertrouwen in de overheid. Ook kijken zij hoe ze de negatieve effecten van krimp kunnen ombuigen in kansen.
Wethouder Lex Smeets geeft een toelichting op de plannen om het groen in Heerlen te versterken. De gemeente wil de door sloop vrij komende ruimte aaneensmeden tot een doorlopende groene zone tussen kasteel Hoensbroek en de Brunsummerheide. Een ontwerpatelier ontwikkelt daar voorstellen voor.

Zonwering

Daarna wandelt Frequin door Passart. Met hulp van de gemeente is de basisschool St. Paulus in de Laurierstraat van een zwakke school een normale school geworden. Er staat een nieuw speeltoestel op het schoolplein, de agressie is verdwenen en de kinderen voelen zich veiliger en gaan vaker naar HAVO of VWO. De verloederde flats aan de overkant zijn gesloopt. “We hebben nu zonwering nodig”, zegt de directeur. Het Plataanplein, het hart van de oude mijnwerkersbuurt Passart-Noord, is opnieuw ingericht en wordt door de bewoners onderhouden. Maar een aantal leegstaande woningen aan het plein staan op de nominatie om gesloopt te worden. De bewoners verzetten zich daar tegen. Bewoner en fotograaf Rudolf: “Ik hou van deze wijk.”

Limburgse vlaai

In MSP begeleidt Baanbrekend Werk uitkeringsgerechtigden die niet direct volledig op de arbeidsmarkt kunnen worden ingezet. Zij doen nuttige klussen als heggen knippen en onkruid wieden, met de bedoeling dat ze daarmee uiteindelijk werk vinden. Ze hebben zelf hun pand opgeknapt waar iedereen binnen kan lopen voor een kop koffie en een stuk Limburgse vlaai. De ruimte die vrijkwam door de sloop van flats aan de Limburgiastraat wordt tijdelijk gebruikt voor moestuinen. Ook zijn er, in overleg met de bewoners, buurtparkjes aangelegd. Daarmee wil de gemeente de wijk en haar bewoners  in beweging krijgen en de sociale cohesie bevorderen. “Met simpele dingen kun je veel bereiken”, zegt wethouder Smeets. “En ruimte is hier het probleem niet.”