Aanbieding van nota naar aanleiding van het verslag bij het voorstel van wet tot wijziging van o.a. de Wet bestrijding ongevallen Noordzee in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2009/17/EG (32434)