Antwoord op vragen inzake de Regeling vaststellen bedragen programma’s van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverband voor het jaar 2011

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stuurt de antwoorden op de schriftelijke vragen van de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de brief van 20 september 2010 inzake de Regeling vaststelling bedragen programma’s van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverband voor het jaar 2011 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2009-2010, 32 514, nr. 1) naar de Tweede Kamer.