Beantwoording feitelijke vragen begroting LNV 2010

Antwoorden van de  staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op feitelijke vragen van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de begrotingsstaten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar 2011 (Kamerstuk 32500-XIV) en over de begrotingsstaten van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2011 ((Kamerstuk 32500-F).