Beantwoording schriftelijk gestelde vragen begroting 2011 Immigratie en Asielszaken

De minister voor Immigratie en Asiel biedt de Tweede Kamer de antwoorden aan op de schriftelijk gestelde vragen bij de begroting voor 2011 van Justitie (VI) die onder zijn verantwoordelijkheid beantwoord zijn.