De Jager en Weekers beëdigd

Jan Kees de Jager en Frans Weekers zijn in het kabinet Rutte-Verhagen beëdigd als minister en staatssecretaris van Financiën. De taakverdeling tussen de minister en de staatssecretaris is als volgt.

Minister De Jager is verantwoordelijk voor het algemeen financieel-economisch beleid en het beheren van de overheidsfinanciën, het huishoudboekje van Nederland. Daarbij is de minister verantwoordelijk voor het goed functioneren van de financiële markten en behartigt hij de internationale financiële belangen van Nederland, onder andere in Europa.

Staatssecretaris Weekers is verantwoordelijk voor het fiscale beleid, de Belastingdienst, Douane en FIOD. Daarnaast vallen Domeinen Roerende Zaken (DRZ) en het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) onder zijn verantwoordelijkheid.