EU-sancties tegen Iran van kracht

De EU heeft op 27 oktober 2010 de Iran-verordening gepubliceerd. De verordening is een uitwerking van de op 26 juli 2010 vastgestelde sancties van de EU tegen Iran. De publicatie betekent dat de maatregelen vanaf 27 oktober 2010 in werking treden. De nieuwe maatregelen hebben ook gevolgen voor Nederlandse bedrijven.

De Europese Unie heeft op 26 juli 2010 besloten aanvullende sanctiemaatregelen te treffen tegen Iran. Aanleiding hiervoor is de aanhoudende weigering van Iran om zijn nucleaire verrijkingsactiviteiten te staken. Voor handel met Iran gelden al enkele jaren beperkingen, die met de nieuwe verordening zijn uitgebreid.

Maatregelen

De Europese sancties bevatten de volgende beperkende maatregelen:

  • Een wapenembargo en een verbod op de export en import van nucleaire en raketgerelateerde goederen en andere goederen voor tweeërlei gebruik, en een vergunningplicht voor de uitvoer van overige gevoelige goederen en technologie;
  • Ook het verlenen van uiteenlopende diensten ten behoeve van bovengenoemde verbodsgoederen is verboden (zoals technische bijstand, training, investeringen, financiële assistentie, financiering en tussenhandeldiensten bij verboden goederen);
  • Reisbeperkingen en het bevriezen van tegoeden van personen en organisaties genoemd in de bijlagen bij de Iran-verordening;
  • Financiële restricties en restricties op investeringen in en handel met Iran;
  • Een verbod op de overdracht van een reeks goederen en apparatuur voor de olie- en gassector.

Financiële restricties

De bestaande financiële restricties worden met de Iran-verordening uitgebreid. Er komt een meldplicht voor alle kleine transacties (10.000 - 40.000 euro) en vergunningplicht voor grote transacties (meer dan 40.000 euro). Uitgezonderd zijn transacties met betrekking tot voedsel, medische uitrusting, gezondheidszorg of humanitaire doeleinden. Voor deze transacties is geen vergunning nodig, maar is er wel een meldplicht die vooraf moet worden voldaan.

Olie- en gassector

Ook is de levering van goederen, technologie en diensten aan de olie- en gassector in Iran beperkt. Er is een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en technologie voor de olie- en gassector. Het verbod is gericht op olie- en gaswinning, raffinage en LNG productie en transport.

Meer informatie:
De Iran verordening is te vinden via de link:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:281:0001:0077:NL:PDF.

Meer informatie vindt u in het Handboek Iran. Dit handboek is bedoeld om bedrijven en personen snel duidelijk te maken wat de maatregelen zijn, wat bedrijven moeten doen, en waar formulieren en lijsten te vinden zijn.