Informatie over beëindiging van studentenreisrecht

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken rond de beeindiging van het studentenreisrecht. In de brief wordt de situatie kort uiteen gezet.