Kamerbrief inzake beantwoording vragen van het lid Driessen over onderdrukking van homo's in Uganda

Graag bieden wij u hierbij de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Driessen over onderdrukking van homo's in Uganda. Deze vragen werden ingezonden op 12 oktober 2010 met kenmerk 2010Z14635.


De Minister van Buitenlandse Zaken,

Dr. U. Rosenthal

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,

Dr. B. Knapen

Antwoorden van de heer Rosenthal, Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van het lid Driessen (PVV) over Onderdrukking van homo's in Uganda.

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht 'Afrikaans blad mag op homo's jagen, president weet dat onderdrukking van homo's goed valt bij bevolking'? 1)

Antwoord

Ja.

Vraag 2
Deelt u de afschuw over het feit dat een Ugandees weekblad verkondigt dat homo's moeten worden opgehangen en dat de Ugandese president Yoweri Museveni onder meer via anti-homowetgeving actief bijdraagt aan een klimaat van repressie tegen homo's? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Ja, ik deel uw afschuw over de inhoud van het krantenbericht.

Vraag 3

Bent u bereid alle ontwikkelingshulp aan Uganda - op noodhulp na - te stoppen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Nee. Het betreft hier een artikel in de Ugandese pers en geen regeringsbeleid van Uganda. Betrokken Ugandese belangenorganisaties hebben een formele klacht tegen de krant ingediend bij de Media Council wegens aanzetten tot haat. De Media Council heeft de krant inmiddels een verschijningsverbod opgelegd wegens onvolkomenheden bij de registratie van het blad.

1) NRC Handelsblad, 'Afrikaans blad mag op homo's jagen, president weet dat onderdrukking van homo's goed valt bij bevolking', 9 oktober 2010