Kamerbrief inzake Informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen

Overeenkomstig de bestaande afspraken heb ik de eer u hierbij zeven fiches aan te bieden die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC):

  1. Verordening en betreffende het European Network and Information Security Agency

  2. Richtlijn en mededeling herziening eerste spoorpakket

  3. Verordening betreffende OTC-derivatenhandel en centrale clearing

  4. Verordening over short selling en bepaalde aspecten van credit default swaps

  5. Mededeling Strategie voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen 2010-2015

  6. Verordening tot vaststelling van de vangstmogelijkheden voor 2011 in de Oostzee

  7. Wijziging van verordeningen betreffende de verstrekking van levensmiddelen aan de meest behoeftigen in de Unie

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,

Ben Knapen