Kamerbrief inzake Uw verzoek tot ambtelijke briefing over besteding via multilaterale kanalen

Geachte Voorzitter,

Graag bied ik u hierbij de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 7 oktober 2010 met kenmerk 2010Z14391 inzake een verzoek tot ambtelijke briefing over bestedingen via multilaterale kanalen. De briefing zal plaats vinden op donderdag 28 oktober a.s. van 14.00 uur tot 15.00 uur.

Ik verleen hiervoor toestemming. De gevraagde briefing zal worden gehouden door Directeur Verenigde Naties en Internationale Financiële Instellingen, Rob Swartbol. Hij zal worden bijgestaan door medewerkers van voorgenoemde directie.


De Minister van Buitenlandse Zaken,

Dr. U. Rosenthal

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,

Dr. B. Knapen