Kamervragen over de taalverwerving van kinderen tot zes jaar.

Vragen van het lid Dijkgraaf (SGP) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de taalverwerving van kinderen tot ongeveer zes jaar. Aanleiding van deze vragen is de dissertatie ‘Language problems in young children. General assumptions investigated’ van Keegstra.