Uitstelbrief op kamervragen van het lid Kooiman (SP)

De vragen van het Kamerlid Kooiman (SP) over het bericht dat jeugdhulpverleners geen hulp meer kunnen inschakelen over de provinciegrenzen heen kunnen tot spijt van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord.