Aanbieding tweede aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba - A

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties biedt de Tweede Kamer de derde nota van wijziging inzake het voorstel van wet, houdende tweede aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland – A aan.