Antwoorden op Kamervragen van Smit over bericht dat het onderwijs lijdt onder bureaucratie en regeldruk

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zendt de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Smit over de onwerkbare bureaucratie in het onderwijs. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van een persbericht over een onderzoek onder schoolleiders in de onderwijssectoren PO, VO en BVE.