Antwoorden vragen Begroting 2011, Onderwijsverslag, Jaarverslag en Slotwet

Met deze brief informeert de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de Tweede Kamer over de antwoorden op de Kamervragen over de Begroting 20011, het Onderwijsverslag 2008-2009, het Departementale Jaarverslag 2009 en de Slotwet 2009.