Geo-informatie begrenzing bebouwd gebied 2003

De dataset bakent het bebouwde gebied af.  Dit bestand kan gebruikt worden om de ontwikkeling van het bebouwde gebied te monitoren. Voor referentie in het kader van de Nota Ruimte en de tweede ronde van het investeringsbudget Stedelijke vernieuwing (ISV2) blijft de Begrenzing bebouwd gebied 2000 van kracht.

Deze geodataset bevat de volgende bestanden:

  • metadata;
  • rapport;
  • gis-bestand.