Knapen: “Vrijwel alle ontwikkelingsorganisaties voldoen aan salarisnorm”

Ruim 90% van de directeurssalarissen van ontwikkelingsorganisaties voldoet aan de DG-norm (€ 124.073). Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek dat het ministerie van Buitenlandse Zaken door een accountantskantoor heeft laten uitvoeren. Het onderzoek is gedaan naar de hoogte van directiesalarissen bij alle maatschappelijke organisaties die meer dan een half miljoen euro subsidie ontvangen van het ministerie.

Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Ben Knapen schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat “de directiesalarissen bij 98 van de 106 onderzochte organisaties onder de DG-norm blijft”.

Vijf organisaties betalen nog te hoge salarissen. Het gaat om Ontwikkelingsorganisatie SNV, de Dutch Employers Cooperation, het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT), het Global Reporting Initiative en het UNESCO-IHE Institute for Water Education. De laatste twee zijn Nederlandse vestigingen van internationale organisaties. Ook het Nederlandse Rode Kruis (NRK) en Pharm Access betaalden in de onderzochte periode (2009) salarissen boven de DG-norm. Deze organisaties hebben inmiddels toegezegd de salarissen voor 1 januari 2011 bij te stellen. Eén organisatie, Mundial Productions, wilde niet aan het onderzoek meewerken.

Knapen: “Alle ontwikkelingsorganisaties die vanaf 1 januari 2011 in aanmerking willen komen voor een subsidie zullen aan de DG-norm moeten voldoen. Organisaties met al lopende contracten die voor het grootste deel afhankelijk zijn van subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken, zullen eveneens moeten gaan voldoen aan de DG-norm. Ik zal daarover met de betrokken organisaties zo spoedig mogelijk nadere afspraken maken.”

In 2009 heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken de DG-norm ingesteld. Deze norm bepaalt dat directeuren van organisaties die voor het grootste deel afhankelijk zijn van subsidie van het ministerie niet meer kunnen verdienen dan de hoogste ambtenaar voor ontwikkelingssamenwerking.