Nationaal Historisch Museum: geen gebouw

Er komt geen gebouw voor het Nationaal Historisch Museum. De voorbereidingen voor de bouw ervan worden dus stopgezet. Dat heeft kabinet op voorstel van staatssecretaris Zijlstra (OCW) besloten. “In een tijd dat, ook op de cultuursector, fors bezuinigd moet worden, is het niet reëel aan een dergelijk kostbaar en risicovol project te beginnen”, aldus Zijlstra.

Doel van het in 2008 opgerichte NHM is het bevorderen van het historisch besef en de kennis van de geschiedenis van Nederland. De afgelopen jaren heeft het NHM ervaring opgedaan met activiteiten, die geschiedenis voor een breed publiek toegankelijk maken. Dat doel blijft onverminderd van belang.

Daarom krijgt het NHM in 2011 een projectsubsidie van 4 miljoen euro. Met het geld, dat was overgebleven uit eerdere jaren, komt het budget voor 2011 op 6 miljoen euro. Het besluit is genomen in het kader van de aanpassing van de begroting voor 2011 aan het regeerakkoord van het huidige kabinet.