Ondernemersregelingen open voor Caribisch Nederland

Sinds 10 oktober 2010 zijn de voormalige BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) Nederlandse gemeenten.

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie zal daarom de ondernemersregelingen toegankelijk maken voor aanvragen vanuit Caribisch Nederland. Dit is het geval vanaf 1 januari 2011.

Het gaat om de volgende regelingen:

  • Innovatiekredieten;
  • Innovatieprestatiecontracten (IPC);
  • Innovatievouchers;
  • Prepare2start;
  • Borgstelling MKB-kredieten (BMKB);
  • Groeifaciliteit;
  • Garantie ondernemersfinanciering (GO).

Openstelling van de regelingen voor aanvragen vanuit Caribisch Nederland betekent niet dat de regelingen verruimd of uitgebreid worden. Aanvragen vanuit Caribisch Nederland zullen op dezelfde wijze worden beoordeeld als andere aanvragen. De uitvoering van de regelingen is in handen van Agentschap NL.