Rapport Eenduidige studentenpas: Noodzaak en mogelijkheden

Onderzoek van Berenschot naar de voor- en nadelen en kosten van het verstrekken van een uniforme kaart aan alle studerenden waarmee zij zich kunnen identificeren als student. Het onderzoek toont aan dat er geen aanleiding is om maatregelen te nemen rond identificatiebewijzen voor studenten. De beperkte voordelen rechtvaardigen niet het nemen van maatregelen en het maken van kosten.