Wijziging van de Wet havenstaatcontrole i.v.m. de implementatie van richtlijn 2009/16 betreffende havenstaatcontrole. Bijlage 2: Richtlijn 2009/16/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende havenstaatcontrole