Aanbieding Trendrapportage GGZ 2010 en GGZ in tabellen 2009

Kamerbrief waarin de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Trendrapportage GGZ 2010 en GGZ in tabellen 2009 van het Trimbos Instituut zijn aanbiedt.