Beantwoording vragen over de mislukte concurrentie in de post en het bericht dat veel post door Sandd en Selektmail verkeerd wordt bezorgd

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van lid Gesthuizen (SP) aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de mislukte concurrentie in de post en het bericht dat veel post door Sandd en Selektmail verkeerd wordt bezorgd (ingezonden 15 november 2010 onder nummer 2010Z16736).