Consultatie Leven Lang Leren-Programma 2014-2020

Kamerbrief over de consultatie van het Leven Lang Leren-Programma 2014-2020

Deze brief met bijlage is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.