Deel 1 Trendrapportage GGZ 2010 – Organisatie, structuur en financiering

Eerste deel van de jaarlijkse trendrapportages van het Trimbos-instituut over de ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg. De rapportages worden opgesteld in opdracht van het ministerie van VWS.