Deel 3 Trendrapportage GGZ 2010 – Kwaliteit en effectiviteit

Derde deel van de jaarlijkse trendrapportages van het Trimbos-instituut over de ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg. De rapportages worden opgesteld in opdracht van het ministerie van VWS.