Geannoteerde agenda Informele Raad voor Werkgelegenheid en Sociaal Beleid d.d. 17 en 18 januari 2011

Bijlage bij de Kamerbrief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 januari 2011 over de geannoteerde agenda voor de Informele Raad in Gödöllö (Hongarije).