Kamerbrief over de directe plaatsing van uitgenodigde vluchtelingen in gemeenten

Met deze brief informeert de minister voor Immigratie en Asiel de Tweede Kamer over een wijziging in het opvangbeleid voor uitgenodigde vluchtelingen vanaf 2011.