Kamerbrief geannoteerde agenda Informele Raad WSBVC 17 en 18 januari Hongarije

Kamerbrief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de geannoteerde agenda voor de Informele Raad, 17 en 18 januari. Op de agenda staat onder meer het onderwerp jeugdwerkloosheid.