Long-Term Agreement on energy efficiency in the Netherlands - Results of 2009


In deze publicatie vindt u de resultaten van de meerjarenafspraken energie-efficiency. De publicatie geeft inzicht in de ontwikkelingen tijdens het monitoringjaar en is een verantwoording voor het gevoerde beleid.

De publicatie is bedoeld voor leden van de Tweede Kamer, deelnemende bedrijven en andere betrokkenen bij energie-efficiency in Nederland, en bevat de volgende onderwerpen:

  • resultaten;
  • nieuwe ontwikkelingen;
  • resultaten per sector.

Datum van uitgave: oktober 2010