Memorie van toelichting Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Memorie van toelichting bij de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG). De BAG is een registratie waarin gemeentelijke basisgegevens over alle gebouwen en adressen in Nederland zijn verzameld. Het Kadaster beheert de Landelijke Voorziening BAG en stelt de gegevens beschikbaar aan overheden, bedrijven, instellingen en burgers.