Monitoring van aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen

Verdere uitwerking van de uitvoering en de adviezen van de Auditcommissie gaswinning onder de Waddenzee. De adviezen gaan vooral in op de mogelijkheden om de meetresultaten van de monitoring verder te verbeteren.