Overheid denkt actief mee met NedCar

NedCar zal zelf een manier moeten vinden om zich te bewijzen. De overheid zal echter alles doen wat binnen de mogelijkheden ligt om het bedrijf daarbij te helpen. Dat verklaarde minister Verhagen van Eonomische Zaken, Landbouw en Innovatie maandag 10 januari 2011 na gesprekken met de directie, vakbonden en werknemers van de autoproducent in Born.

Foto: Productielijn van de Nedcar-fabriek

Mitsubishi Motor Company heeft onlangs te kennen gegeven dat de productie van de modellen Colt en Outlander bij NedCar tot eind 2012 doorgaat. Mitsubishi zal met NedCar en de Nederlandse overheid bekijken wat de mogelijkheden voor de toekomst zijn maar garandeert de voortzetting van de productie niet.

Actief meedenken

'We hebben de afgelopen tijd achter de schermen ons uiterste best gedaan om NedCar een faire kans te geven. Dat is gelukt,' zegt minister Verhagen. 'Ik heb vandaag afgesproken dat we als overheid met beide bedrijven actief meedenken om een goed business model te ontwikkelen.' NedCar krijgt van het moederbedrijf de ruimte voor samenwerking met andere partners. De productie van het bedrijf zal zich wellicht meer op assemblage moeten richten. Wat de gevolgen voor de werkgelegenheid zijn zal moeten blijken.

Steun bij zoeken naar nieuwe partners

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie zal de inspanningen van verschillende overheden coördineren. Minister Verhagen zegde toe dat NedCar via het Netherlands Foreign Investment Agency maximale steun krijgt van Nederlandse ambassades en consulaten bij het zoeken naar nieuwe partners. 'Ik heb tegen de werknemers gezegd dat ik begrip heb voor hun teleurstelling omdat er nog steeds geen zekerheid is over de toekomst,' zegt minister Verhagen. 'Ik waardeer de opstelling van de bonden enorm. Voor ons allemaal geldt: we doen wat we kunnen om de productie voort te zetten. We moeten elkaar vasthouden.'