Schultz van Haegen verkent Tweede Maasvlakte

Op een patrouillevaartuig van het Havenbedrijf Rotterdam is minister Schultz van Haegen van Infrastructuur vandaag van de Berghaven in Hoek van Holland naar de Yangtzehaven op de Maasvlakte gevaren. In Futureland, het informatiecentrum van de Tweede Maasvlakte, sprak zij met Hans Smits, president-directeur van het Rotterdamse havenbedrijf. Schultz: “De haven van Rotterdam is de motor van de Nederlandse economie. De aanleg van de Tweede Maasvlakte zorgt er voor dat de mainport Rotterdam zijn positie als belangrijkste haven van Europa kan behouden.”

'De haven van Rotterdam is de motor van de Nederlandse economie.'

Eerder op de dag ontmoette de minister Wim van Sluis en Cees Jan Asselbergs, respectievelijk voorzitter en directeur van Deltalinqs. Deltalinqs behartigt de gezamenlijke belangen van de logistieke en industriële bedrijven in het Rotterdamse haven- en industriegebied. Met hen en de Rotterdamse havenwethouder Baljieu verkende zij het Botlekgebied, een deel van de haven en de Maasvlakte vanuit de lucht.

De minister werd door projectdirecteur Ronald Paul rondgeleid over de Tweede Maasvlakte. Schultz van Haegen voerde tevens een kennismakingsgesprek met Tineke Netelenbos, voorzitter van KVNR, de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. Ook ontmoette zij directeur Fries Heinis van de Vereniging van Waterbouwers en Frank Verhoeven, voorzitter van de vereniging en tevens groepsdirecteur van Boskalis.

Daarnaast sprak Schultz met de voorzitters van diverse belangenverenigingen voor de binnenvaart: Koninklijke Schuttevaer, Kantoor Binnenvaart, Centraal Overleg Vaarwegen (COV) en Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart. Zij spraken onder meer over het advies van de binnenvaartambassadeur, Arie Verberk, over de gevolgen van de economische crisis in de binnenvaart en de mogelijke aanpak daarvan. 

Woensdag 19 januari debatteert de minister met de Tweede Kamer over de binnenvaart.

Minister Schultz op de Tweede Maasvlakte