Stand van zaken Verdrag inzake Clustermunitie

De minister van Buitenlandse Zaken informeert de Tweede Kamer over voortgang van de ratificatie van het Verdrag inzake Clustermunitie.