Stroomgebiedbeheerplan Schelde

In deze publicatie vindt u informatie over het stroomgebied Schelde en de maatregelen die daar binnen de Kaderrichtlijn Water genomen worden.

De publicatie bevat de volgende onderwerpen:

  • beschrijving stroomgebied Schelde;
  • economische analyse van het watergebruik;
  • milieudoelstellingen;
  • monitoring en huidige toestand;
  • significante belastingen en effecten van menselijke activiteiten;
  • maatregelenprogramma;
  • klimaatverandering;
  • register gedetailleerde programma's en beheerplannen;
  • voorlichting en raadgeving van het publiek;
  • lijst bevoegde autoriteiten.

Datum van uitgave: december 2009 / bestelcode: B216