Verzoek om afschrift antwoord op brief d.d. 1 december 2010 van de Gemeenteraad van Assen m.b.t. CO2-opslag

Kopie van het antwoord dat minister Verhagen heeft gestuurd naar de Gemeenteraad van Assen met betrekking tot CO2-opslag in deze gemeente.