Video: succesvolle bestrijding boktor

Staatssecretaris Henk Bleker (EL&I) ging in Almere Buiten kijken hoe de nVWA de Aziatische boktor opspoort en uitroeit. De Aziatische boktor is een kever die van nature niet in Nederland voorkomt. Als we niets zouden doen, zouden veel bomen in Nederland aangetast worden.

Wat is de Aziatische boktor?

De Aziatische boktor is een kleine kever die onze Nederlandse loofbomen ernstig kan beschadigen. Het is daarom maar goed dat de boktorren die november vorig jaar in Almere zijn aangetroffen, met succes bestreden worden. Henk Bleker is als staatssecretaris van Economische, Zaken, Landbouw en Innovatie verantwoordelijk voor het opsporen en uitroeien van de Aziatische boktor.

In november 2010 werden in een esdoorn op een industrieterrein in Almere Buiten sporen van de Aziatische boktor gevonden. Dit was de eerste keer dat deze boktor in een Nederlandse plant werd aangetroffen. Bij eerdere vondsten van boktorren ging het altijd om de Oost-Aziatische boktor. De Aziatische boktor en de Oost-Aziatische boktor zijn nauw verwant aan elkaar.

Maatregelen tegen de Aziatische boktor

Om de boktor te bestrijden worden alle bomen en struiken in een straal van 100 meter van de aangetaste bomen in Almere Buiten omgezaagd en onderzocht op aantasting door de boktor. Bomen en struiken in een straal van 1 kilometer worden onderzocht op verschijnselen van de boktor. De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) blijft dit gebied de komende 4 jaar in de gaten houden om te kijken of de Aziatische boktorren inderdaad zijn uitgeroeid.

Aziatische boktor.

Voorbeeld van de Aziatische boktor (Anoplophora glabripennis)