Maandrapportages 2010

Maandrapportages afgifte vergunningen dual use goederen 2010

Omdat vanuit politieke partijen en maatschappelijke organisaties de wens is geuit tot inzage in gegevens per afgegeven vergunning, zijn deze data toegankelijk gemaakt via deze pagina.

De overzichten vermelden de afgegeven individuele en globale vergunningen. Met een individuele vergunning kan een specifiek goed naar een specifieke bestemming worden geëxporteerd, terwijl met een globale vergunning een type of categorie van goederen naar meerdere bestemmingen kan worden geëxporteerd. Voor bepaalde bestemmingslanden is het niet mogelijk een globale vergunning te krijgen.

Bij het beoordelen van een vergunningaanvraag voor een dual-use goed wordt behalve aan het goed zelf, specifieke aandacht geschonken aan de opgegeven eindgebruiker en het beoogde eindgebruik.