Aangepast Nederlands nationaal kader voor het tijdelijk verlenen van beperkte steunbedragen

Nederland is van mening dat de financiële crisis haar gehele reële economie negatief beïnvloedt, zowel op nationaal als lokaal niveau. Met deze notificatie denkt Nederland maatregelen te kunnen treffen die bijdragen aan het herstel van haar reële economie. 

Ook kan Nederland daarmee een bijdrage leveren aan de vermindering van de huidige financiële en economische crisis. Raad en de Europese Commissie hebben besloten crisismaatregelen toe te staan.