Aanvangscertificaat A15 MaVa afgegeven

Op 25 februari jl. heeft Rijkswaterstaat het aanvangscertificaat afgegeven aan A-Lanes A15. Hiermee is opnieuw een mijlpaal in de realisatie van het DBFM contract A15 Maasvlakte-Vaanplein bereikt.

Door het afgeven het aanvangscertificaat geeft RWS A-Lanes A15 toestemming om per 25 april a.s. de instandhouding van het gehele tracé te gaan verzorgen. Het DBFM contract komt daarmee vanaf dat moment in de plaats van de lopende onderhouds- en prestatiecontracten op het MaVa-areaal.

Om het aanvangscertificaat te ontvangen, heeft A-Lanes A15 moeten aantonen dat zij hebben voldaan aan enkele specifieke verplichtingen, namelijk Financial Close bereikt hebben, intellectuele eigendomsovereenkomsten gesloten hebben, een ontwerp van het Prestatie MeetSysteem (PMS) uitgewerkt hebben en een Integraal Veiligheidsmanagementplan hebben.

Voor meer informatie over het project kunt u kijken op de internetsite van A15 MaVa. Heeft u vragen over het project, stuur dan een mail naar a15mava@rws.nl.