Antwoorden Kamervragen kritiek Raad van Kerken op asielbeleid

Antwoorden van de minister voor Immigratie en Asiel op de vragen van het lid Janssen (SP) over de kritiek van de Raad van Kerken op het asielbeleid.