Antwoorden Kamervragen pensioenregelingen

Antwoorden van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), mede namens de minister en de staatssecretaris van Financiën, op de vragen van de leden Klaver (GroenLinks) en Braakhuis (GroenLinks) over administratieve problemen bij pensioenverzekeraars.